Zakończyła się inwestycja „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 893 Lesko – Baligród – Cisna polegająca na budowie mostu na potoku Jabłonka (Hoczewka) w km 27+688…”, gdzie inspektorem był Promost Consulting Sp. z o.o. Sp. k.
Inwestor: Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie,
Wykonawc: STALMOST Sp. z o.o. ze Stalowej Woli

Inwestycja była współfinansowana przez Lasy Państwowe i Ministerstwo Infrastruktury