TYTUŁ PROJEKTU

Com-bridge Innowacyjny most drogowy z kompozytów FRP

Projekt realizowany w ramach projektu Demontrator+ w ramach programu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Umowa nr UOD-DEM-1-041/001 z dnia 17.01.2014 r. o wykonanie i finansowanie projektu realizowanego w ramach Przedsięwzięcia pilotażowego Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej DEMONSTRATOR+ pt. „Com-bridge Innowacyjny most drogowy z kompozytów FRP”.

 

Więcej o projekcie

 

KONSORCJUM

Projekt realizowany przez konsorcjum:

  • Mostostal Warszawa S.A.
  • Promost Consulting T. Siwowski Spółka Jawna
  • Politechnika Rzeszowska, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
  • Politechnika Warszawska, Uczelniane Centrum Badawcze „Materiały Funkcjonalne”

 

CEL PROJEKTU

Głównym celem projektu Com-Brigde jest wybudowanie rzeczywistego mostu demonstracyjnego, położonego w ciągu eksploatowanej drogi, którego przęsło będzie wykonane w całości z kompozytów i zostanie poddane badaniom statycznym, dynamicznym i monitoringowi podczas eksploatacji.
Most, który powstanie w Błażowej w ciągu drogi powiatowej nr 1411R został wybrany spośród wielu rozpatrywanych obiektów mostowych z następujących powodów:

  • istniejący obiekt o konstrukcji stalowo-drewnianej, wybudowany w latach sześćdziesiątych, posiada ograniczenie nośności do 15 ton. Jest w złym stanie technicznym i wymaga przebudowy
  • zlokalizowany jest w ciągu drogi powiatowej o średnim natężeniu ruchu
  • rozpiętość przęsła obiektu przekracza 20 m, co pozwala na wybudowanie mostu o rekordowej (jak do tej pory) rozpiętości
  • znajduje się blisko Rzeszowa, a po wybudowaniu będzie poddany kilkuletniemu monitoringowi przez jednostkę naukową -Politechnikę Rzeszowską.