Wdrożenie systemu B2B

 

Przedsiębiorstwo Promost Consulting zrealizowało projekty pt:

„Wdrożenie nowego systemu B2B w firmie Promost Consulting i u jego partnerów biznesowych”
„Wdrożenie systemu klasy B2B w przedsiębiorstwie Promost Consulting T. Siwowski Spółka Jawna”

 

WSPÓŁFINANSOWANIE

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013
Priorytet 8. – Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki
Działanie 8.2 – Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

 

Dotacje na innowacje – Inwestujemy w waszą przyszłość