24 listopada podczas Wrocławskich Dni Mostowych redakcja czasopisma „Mosty” oficjalnie ogłosiła wyniki 14 edycji Konkursu Mostowego. Za najlepszą kładkę dla pieszych uznano kładkę rowerową przy Moście Karpackim w Rzeszowie, zaprojektowaną przez Promost Consulting.