Stanowisko: Geotechnik | Miejsce pracy: Rzeszów

Zakres obowiązków:

 • współpraca z kierownikiem projektu,
 • opracowywanie zakresu badań geotechnicznych i geologiczno-inżynierskich,
 • nadzór projektowy nad wykonywanymi robotami geotechnicznymi, geologiczno-inżynierskimi,
 • analiza warunków gruntowo-wodnych i prowadzenie analiz obliczeniowych z zakresu interakcji grunt-konstrukcja,
 • opracowywanie projektów technicznych wzmocnień podłoża, posadowienia obiektów budowlanych, zabezpieczenia osuwisk,
 • kontakt z jednostkami administracji publicznej.

Wymagania:

 • absolwent/ka kierunku budownictwa (inżynierii lądowej) specjalizacja geotechnika lub podobne
 • dobra znajomość oprogramowania typu CAD,
 • znajomość oprogramowania geotechnicznego z wykorzystaniem metod równowagi granicznej oraz metod numerycznych,
 • wiedza w zakresie geotechniki,
 • znajomość j. angielskiego na poziomie B2,
 • prawo jazdy,
 • umiejętność pracy w zespole oraz pod presją czasu.

Oferujemy:

 • udział w kompleksowej realizacji projektów inżynieryjnych,
 • pracę w doświadczonym zespole specjalistów,
 • wsparcie rozwoju zawodowego,
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • atrakcyjne warunki zatrudnienia i dobrą atmosferę pracy,
 • dofinansowania do karty sportowej i ubezpieczenia grupowego,
 • udział w ciekawych wydarzeniach integracyjnych.

W cv prosimy zamieścić klauzulę RODO „Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji w Promost Consulting”.