Stanowisko: Asystent architekta krajobrazu | Miejsce pracy: Rzeszów

Zakres obowiązków

 • Wykonywanie prac inwentaryzacyjnych związanych z oceną szaty roślinnej;
 • Wykonywanie inwentaryzacji dendrologicznej w obszarze inwestycji lub jej oddziaływania oraz udział w wyznaczaniu wycinki zieleni kolidującej z rozwiązaniami infrastruktury drogowej;
 • Udział w wykonywaniu opracowań projektowych związanych z kształtowaniem krajobrazu w otoczeniu szlaków komunikacyjnych;
 • Udział w projektowaniu terenów zieleni związanych z szlakami komunikacyjnymi
  w architekturze krajobrazu;
 • Udział w przygotowywaniu kart informacyjnych przedsięwzięcia, raportów o oddziaływaniu na środowisko dla potrzeb uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w zakresie krajobrazu, wycinki, nasadzeń;
 • Udział w wykonywaniu kompleksowej inwentaryzacji i oceny walorów kulturowo-krajobrazowych;
 • Udział we wskazywaniu sposobów unikania i minimalizowania szkód powstających
  w krajobrazie;
 • Udział w dokumentowaniu i projektowaniu elementów krajobrazu w architekturze krajobrazu;

Wymagania:

 • wykształcenie: ukończone studia I stopnia
 • prawo jazdy kat. B
 • podstawowa wiedza z zakresu dendrologii, architektury krajobrazu
 • obsługa komputera, w szczególności programów (poziom podstawowy): AutoCAD, Excel, GIS
 • dobra orientacja w terenie – czytanie map
 • dyspozycyjność – praca w terenie

Oferujemy:

 • Udział w kompleksowej realizacji ciekawych projektów inżynieryjnych
 • Pracę w doświadczonym zespole specjalistów
 • Wsparcie rozwoju zawodowego
 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Atrakcyjne warunki zatrudnienia i dobrą atmosferę pracy
 • Dofinansowania do karty sportowej, medycznej i ubezpieczenia grupowego
 • Udział w ciekawych wydarzeniach integracyjnych

Prosimy w przesyłanym CV zawrzeć klauzulę RODO: „Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji w Promost Consulting”.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie cv wraz z klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych na e-mail: rekrutacja@promost.pl