Tytuł: ,,Bezzałogowy system latający przeznaczony do autonomicznego wykonywania przeglądów obiektów mostowych. Projekt dofinansowany w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Cel projektu: 

Celem projektu jest wprowadzanie na rynek krajowy nowej usługi, polegającej na wykonywaniu misji w zakresie przeprowadzania przeglądów obiektów infrastruktury krytycznej tj. obiektów mostowych przy pomocy autonomicznego Bezzałogowego Statku Powietrznego. W ramach projektu zakłada się więc stworzenie drona pozwalającego na wykonywanie przeglądów konstrukcji inżynieryjnych.

Nr umowy o dofinansowanie: POIR.01.02.00-00-0075/16

Okres realizacji projektu: 01.01.2017 r. – 30.06.2019 r.

Wartość projektu: 2 740 249,97 PLN

Wartość dofinansowania: 1 953 553,16 PLN

Konsorcjum:
Promost Consulting sp. z o.o. sp.k. (lider)
FlyTech UAV Sp. z o.o.

Link do audycji

https://www.polskieradio.pl/7/5347/Artykul/1827136,Eureka-22-sierpnia-godz-1913

 

Projekt „EyeBridge”

  • Nazwa robocza: Wielowirnikowiec Y6
  • Prędkość przelotu: w pobliżu obiektu do 2m/s, w odległości powyżej 20m od obiektu do 10m/s
  • Max czas przelotu: do 30 minut
  • Masa/wymiary: do 12kg
  • Aparat/kamera: SonyA6000 24MPx  lub do wyboru Sony Rx1R2 42MPx (FullFrame)
  • Dokładność: 0.1cm/px (10m od obiektu)
  • Wyposażenie: komputer (procesor i7, 16GB RAM), LIDAR VLP16, autopilot z redundancją, kamery przednie i boczne do nawigacji, podwójny odbiornik GNSS-GPS RTK, system nawigacji optyczno inercyjny, łączność 3G/4G
  • Układ napędowy: silniki 6szt. w układzie Y-6, śmigła 22”.

 

Z dniem zakończenia projektu firma wprowadziła do swojej oferty, nową komercyjną usługę, polegającą na „Wykonywaniu misji w zakresie przeprowadzania przeglądów obiektów infrastruktury krytycznej tj. obiektów mostowych przy pomocy autonomicznego BSP”.