Innowacyjne materiały z recyclingu zwiększające trwałość obiektów mostowych

Tytuł: ,,Innowacyjne materiały z recyclingu zwiększające trwałość obiektów mostowych. Projekt dofinansowany w ramach programu „INNOTECH” w ścieżce programowej „IN-TECH”, współfinansowanego ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Cel projektu: 

Celem projektu jest opracowanie tanich, przyjaznych dla środowiska i innowacyjnych materiałów uzyskanych z recyklingu zużytych opon (geokompozytów gumowych) w celu wykonywania zasypek przyczółków zintegrowanych mostów.

 

Nr umowy o dofinansowanie: INNOTECH-K3/IN3/38/228116/NCBR/15

Okres realizacji projektu: 01.08.2015 r. – 31.07.2018 r.

Wartość projektu: 3 486 00,00 PLN

Wartość dofinansowania: 1 564 000,00 PLN

Konsorcjum:
Promost Consulting sp. z o.o. sp.k. (lider)
Remost sp. z o.o.

Geotech sp. z o.o.

Politechnika Rzeszowska