Zapytanie ofertowe z dnia 13.12.2019 r.

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do złożenia oferty na: „Zapytanie ofertowe 2/2019 – Zakup oraz integracja modułów technologii BIM dla FRP” prowadzonego w ramach projektu: Wdrożenie zintegrowanego projektowania w technologii BIM obiektów mostowych z kompozytów FRP

Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz integracja modułów technologii BIM dla FRP tj.:
i. Komponent projektowania koncepcyjnego BIM – szt.: 2
ii. Komponent modelowania obiektu mostowego BIM – szt.: 2
iii. Komponent obliczania obiektu mostowego BIM – szt.: 2
iv. Komponent modelowania terenu istniejącego i projektowanego oraz obiektów i urządzeń niezbędnych do funkcjonowania obiektu mostowego BIM – szt.: 2
v. Komponent koordynacji branżowej i międzybranżowej BIM – szt.: 2
vi. Komponent komunikacji BIM – szt.: 1

Szczóły zapytania ofertowego znajdują się na strone Baza konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1222937

Termin składania ofert: 23.12.2019 r do godz.: 12:00

Z dniem 30.12.2019 r informujemy, że najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma:

ASCAD Adam Skarbiecki, AL. Armii Krajowej 4a, lok. 109, 35-307 Rzeszów

Data i godzina złożenia oferty: 23.12.2019 r. godz.: 11:40
Cena: 835 256,10 zł

Zapytanie ofertowe z dnia 29.11.2019 r.

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do złożenia oferty na: „Zakup i dostawa stacji roboczych oraz urządzeń drukujących” prowadzonego w ramach projektu: Wdrożenie zintegrowanego projektowania w technologii BIM obiektów mostowych z kompozytów FRP

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu komputerowego i urządzeń drukujących:

Część 1. Wysokowydajne zestawy komputerowe – szt.: 4
Część 2. Drukarka 3d – szt.: 1
Cześć 3. Ploter wielkoformatowy – szt.: 1

Szczóły zapytania ofertowego znajdują się na strone Baza konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1217388

Termin składania ofert: 09.12.2019 r do godz.: 12:00

Z dniem 10.12.2019 r informujemy, że najkorzystniejszą ofertę dla pszczególnych cześci przedstawiła firma:

  • Część 1.

ASCAD Adam Skarbiecki, AL. Armii Krajowej 4a, lok. 109,35-307 Rzeszów
Data i godzina złożenia oferty: 09.12.2019 r. godz.: 11:46
Cena: 78 167,39 zł

  • Część 2.

ASCAD Adam Skarbiecki, AL. Armii Krajowej 4a, lok. 109,35-307 Rzeszów
Data i godzina złożenia oferty: 09.12.2019 r. godz.: 11:46
Cena: 11 614,00 zł

  • Część 3.

ASCAD Adam Skarbiecki, AL. Armii Krajowej 4a, lok. 109,35-307 Rzeszów
Data i godzina złożenia oferty: 09.12.2019 r. godz.: 11:46
Cena: 55 157,81 zł

Zapytanie ofertowe z dnia 20.04.2017 r.

Szanowni Państwo,

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na: dostawę oprogramowania geotechnicznego, umożliwiającego wykonanie walidacyjnych obliczeń analitycznych i numerycznych (MES) zbudowanego przyczółka z geokompozytów gumowych.

Zakup tych usług dofinansowany jest w ramach projektu realizowanego w ramach Programu INNOTECH

Tytuł projektu: „Innowacyjne materiały z recyklingu zwiększające trwałość obiektów mostowych”

Nr umowy o dofinansowanie: INNOTECH-K3/IN3/38/228116/NCBR/15

Z dniem 27 kwietnia 2017 roku informujemy, że najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma: ASCAD Systemy Komputerowego Wspomagania Projektowania.

Pliki do pobrania

Zapytanie ofertowe z dnia 21.03.2017 r.

Szanowni Państwo,

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na dostawę komputerów przenośnych 2 szt. (laptopów) wraz z systemem operacyjnym oraz pakietem biurowym zgodnie z podaną w zapytaniu ofertowym specyfikacją.

Zakup sprzętu współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach projektu „Bezzałogowy system latający przeznaczony do autonomicznego wykonywania przeglądów obiektów mostowych” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 – 2020, działanie 1.2 „Sektorowe programy B+R” , program sektorowy „INNOSBZ”.

Z dniem 29 marca 2017 roku informujemy, że najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma: INFORES Janusz Błotnicki

Pliki do pobrania

Zapytanie ofertowe z dnia 17.03.2017 r.

Szanowni Państwo,

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na wykonanie oprogramowania umożliwiającego przeprowadzenie obliczeń „typowych mostów drogowych z kompozytów FRP”.

Zakup tych usług dofinansowany jest w ramach projektu „COM-BRIDGE Innowacyjny most drogowy z kompozytów FRP” realizowanego w ramach Przedsięwzięcia pilotażowego „Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej” Demonstrator +.

Z dniem 24 marca 2017 roku informujemy, że najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma: ASCAD Systemy Komputerowego Wspomagania Projektowania.

Zapytanie ofertowe z dnia 06.03.2017 r.

Szanowni Państwo,

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na opracowanie oraz wydruk katalogów typowych przęseł mostowych z kompozytu FRP – ilość 2000 sztuk.

Zakup tych usług dofinansowany jest w ramach projektu „COM-BRIDGE Innowacyjny most drogowy z kompozytów FRP” realizowanego w ramach Przedsięwzięcia pilotażowego „Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej” Demonstrator +

Z dniem 15 marca 2017 roku informujemy, że najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma: Lion Team Sławom Mendoń.

Pliki do pobrania

Zapytanie ofertowe z dnia 03.03.2017 r.

Szanowni Państwo,

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na dostawę komputerów przenośnych 2 szt. (laptopów) wraz z systemem operacyjnym oraz pakietem biurowym zgodnie z podaną w zapytaniu ofertowym specyfikacją.

Zakup sprzętu współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach projektu „Bezzałogowy system latający przeznaczony do autonomicznego wykonywania przeglądów obiektów mostowych” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 – 2020, działanie 1.2 „Sektorowe programy B+R” , program sektorowy „INNOSBZ”.

W związku z sytuacją, iż w wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta dotycząca przedmiotu zamówienia, procedura zapytania zostanie powtórzona.

Pliki do pobrania

Zapytanie ofertowe z dnia 26 stycznia 2017 r.

Szanowni Państwo,

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na organizację seminarium szkoleniowego „Kształtowanie, projektowanie, budowa i badania mostów z kompozytów FRP” z elementami promocji projektu dla grupy około 100 osób w terminie 10.02.2017 r.

Zakup tych usług dofinansowany jest w ramach projektu „COM-BRIDGE Innowacyjny most drogowy z kompozytów FRP” realizowanego w ramach Przedsięwzięcia pilotażowego „Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej” Demonstrator +

Z dniem 6 lutego 2017 roku informujemy, że najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma: Centrum Turystyki i Rekreacji WSIiZ.

Pliki do pobrania

Zapytanie ofertowe z dnia 9 stycznia 2017 r.

Szanowni Państwo

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na wykonanie usług doradczych w zakresie analizy instytucjonalno – prawnej możliwości budowy mostów kompozytowych FRP w warunkach prawa polskiego i stanu normalizacji, na potrzeby technicznego studium wykonalności projektu „Com-Bridge” zgodnie z podaną w zapytaniu ofertowym specyfikacją.

Zakup tych usług dofinansowany jest w ramach projektu „COM-BRIDGE Innowacyjny most drogowy z kompozytów FRP” realizowanego w ramach Przedsięwzięcia pilotażowego „Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej” Demonstrator +.

Z dniem 17 stycznia 2017 roku informujemy, że najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma: ICP Consulting Damian Dawidowicz

Pliki do pobrania

Zapytanie ofertowe z dnia 5 grudnia 2016 r.

Szanowni Państwo

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na wykonanie usług doradczych w zakresie elementów analizy środowiskowej LCA na potrzeby technicznego studium wykonalności projektu „Com-Bridge” zgodnie z podaną w zapytaniu ofertowym specyfikacją.

Zakup tych usług dofinansowany jest w ramach projektu „COM-BRIDGE Innowacyjny most drogowy z kompozytów FRP” realizowanego w ramach Przedsięwzięcia pilotażowego „Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej” Demonstrator +.

Z dniem 13 grudnia 2016 roku informujemy, że najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma: Zakład Usług Geologicznych i Projektowych Budownictwa i Ochrony Środowiska GEOTECH Sp. z o.o.

Pliki do pobrania

Zapytanie ofertowe z dnia 11 października 2016 r.

Szanowni Państwo,
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na dostawę 2 sztuk komputerów przenośnych typu laptop zgodnych z podaną w zapytaniu ofertowym specyfikacją.
Zakup sprzętu współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach projektu „Innowacyjne materiały z recyklingu zwiększające trwałość obiektów mostowych” realizowanego w ramach Programu INNOTECH.
Zapytanie ofertowe: Pobierz plik pdf
Z dniem 24 października 2016 roku informujemy, że najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma: ATS Jakub Brożyna.

Zapytanie ofertowe z dnia 23 maja 2016 r.

Szanowni Państwo,
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na świadczenie usługi rzecznika patentowego dla rozwiązań związanych z wykonaniem geokompozytu gumowego w budownictwie komunikacyjnym.
Zakup Usługi współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach projektu „Innowacyjne materiały z recyklingu zwiększające trwałość obiektów mostowych” realizowanego w ramach Programu INNOTECH.
Zapytanie ofertowe: Pobierz plik pdf
Z dniem 1 czerwca 2016 roku informujemy, że najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma: KANCELARIA PATENTOWA Katarzyna Sas.

Zapytanie ofertowe z dnia 10 marca 2016 r.

Szanowni Państwo,
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na dostawę 2 sztuk zestawów komputerowych zgodnych
z podaną w zapytaniu ofertowym specyfikacją.
Zakup sprzętu współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach projektu „Innowacyjne materiały
z recyklingu zwiększające trwałość obiektów mostowych” realizowanego w ramach Programu INNOTECH.
Zapytanie ofertowe: Pobierz plik pdf
Z dniem 24 marca 2016 roku informujemy, że najkorzystiejszą ofertę przedstawiła firma: ATS Jakub Brożyna.

Zapytanie ofertowe z dnia 17 września 2015 r.

Zapytanie ofertowe z dnia 17.09.2015 r.

Szanowni Państwo zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na przeprowadzenie 2 dniowego szkolenia teoretycznego oraz praktycznego z zakresu obsługi oprogramowania SimaPro 8.0 oraz konsultacje po szkoleniu.

Zakup tych usług dofinansowany jest w ramach projektu realizowanego w ramach Przedsięwzięcia pilotażowego
„Wsparcie badań naukowych i prac rozwojowych w skali demonstracyjnej” Demonstrator +

Zapytanie ofertowe: Pobierz plik pdf

Z dniem 29 września 2015 roku informujemy, że najkorzystiejszą ofertę przedstawiła firma: IS Perfect Izabela Agata Samson-Bręk.


Zapytanie ofertowe z dnia 21 sierpnia 2015 r.

Zapytanie ofertowe z dnia 21 sierpnia 2015 r.

Szanowni Państwo,
Zwracamy sę z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup usługi polegającej na przygotowaniu materiałów informacyjno-promocyjnych, tj. projekt, tłumaczenie (j. rosyjski i j. angielski) i wydruk katalogów (2 800 sztuk).

Zakup tych usług dofinansowany jest w ramach Działania 6.1 „Paszport do eksportu”, Osi priorytetowej 6 – Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, prowadzonego na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regonalnego z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramch Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. z 2012 r., poz. 438, z późn. zm.).

Zapytanie ofertowe: Pobierz plik pdf

 

Szanowni Państwo,

Informujemy iż najkorzystniejszą ofertę handlową przedstawiło przedsiębiorstwo Lion Team Agencja Reklamowa.