Stanowisko: Specjalista ds. roszczeń | Miejsce pracy: Kraków

Wymagane doświadczenie zawodowe:

Minimum 24 miesiące doświadczenia zdobytego w okresie ostatnich 10 lat przy realizacji 2 zadań obejmujących budowę lub przebudowę lub remont lub nadzór nad budową lub przebudową lub remontem Obiektu Budowlanego o wartości robót co najmniej 100 mln PLN netto każde od rozpoczęcia robót do wykonania zadania, na stanowisku/stanowiskach: specjalisty ds. roszczeń lub Inżyniera Kontraktu lub Inżyniera Rezydenta lub Zastępcy Inżyniera Kontraktu/Inżyniera Rezydenta, który był zgłoszony do Zamawiającego oraz posiadał odpowiednie pełnomocnictwa do reprezentowania Inżyniera.

Pozostałe wymagania:

• wykształcenie wyższe,
• bardzo dobra znajomość pakietu MS Office,
• łatwość nawiązywania kontaktu i współpracy,
• bardzo dobra organizacja pracy własnej,
• samodzielność w działaniu,
• wysoki poziom kultury osobistej,
• dyspozycyjność,
• zaangażowanie w wykonywaną pracę,
• prawo jazdy kat. B

 

Oferujemy:

• pracę w firmie z ponad 20-letnim doświadczeniem,
• stanowisko umożliwiające samodzielne podejmowanie decyzji w ramach posiadanych kompetencji,
• stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
• przyjazną atmosferę pracy,
• możliwość zdobycia cennego doświadczenia zawodowego,
• dofinansowanie karty sportowej i ubezpieczenia grupowego,

• ciekawe wydarzenia integracyjne

Prosimy w przesyłanym CV zawrzeć klauzulę RODO: „Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji w Promost Consulting”.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie cv wraz z klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych na e-mail: rekrutacja@promost.pl