Stanowisko: Specjalista ds. roszczeń | Miejsce pracy: Skrażysko – Kamienna

W związku z realizowanym projektem drogowym, jakim jest budowa obwodnicy Wąchocka, firma Promost Consulting poszukuje osoby na stanowisko Specjalista ds. roszczeń – Miejsce pracy: Skarżysko – Kamienna

Wymagania:
Doświadczenie zawodowe:
A) Minimum 12 miesięcy doświadczenia zdobytego w okresie ostatnich 10 lat przy realizacji 1 lub 2 zadań obejmujących budowę lub przebudowę lub remont lub nadzór nad budową lub przebudową lub remontem Obiektu Budowlanego o wartości robót co najmniej 200 mln PLN netto każde, na stanowisku/stanowiskach:

 • stanowisku ds. roszczeń, lub
 • Inżyniera Kontraktu, lub
 • Inżyniera Rezydenta

B) Minimum 60 miesięcy doświadczenia, zdobytego w okresie ostatnich 10 lat przy zarządzaniu, z ramienia Inwestora, realizacją zadań obejmujących budowę lub przebudowę lub remont dróg lub ulic klasy min. GP dwujezdniowych o wartości robót co najmniej 200 mln PLN netto każde na stanowisku/stanowiskach:

 • Dyrektora jednostki organizacyjnej Inwestora, lub
 • Dyrektora lub Zastępcy Dyrektora pionu do spraw realizacji inwestycji, lub
 • Naczelnika lub osoby kierującej Wydziałem/Zespołem do spraw realizacji inwestycji, lub
 • Kierownika Projektu, lub
 • Specjalisty do spraw analizy roszczeń

Pozostałe wymagania:

 • wykształcenie wyższe,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office,
 • łatwość nawiązywania kontaktu i współpracy,
 • bardzo dobra organizacja pracy własnej,
 • samodzielność w działaniu,
 • wysoki poziom kultury osobistej,
 • dyspozycyjność,
 • zaangażowanie w wykonywaną pracę,
 • prawo jazdy kat. B

Oferujemy:

 • ciekawą pracę w firmie z 20-letnim doświadczeniem,
 • stanowisko umożliwiające samodzielne podejmowanie decyzji w ramach posiadanych kompetencji,
 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • przyjazną atmosferę,
 • możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego
 • dofinansowanie karty sportowej
 • dofinansowanie do ubezpieczenia grupowego
 • wydarzenia integracyjne

W cv prosimy zamieścić klauzulę RODO „Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji w Promost Consulting”.